Reisevilkår og generell informasjon

Reisevilkår og generell informasjon for Berg-Hansen Cruise Collection

Nedenfor finner du våre vilkår og generell informasjon som gjelder ved bestilling hos Berg-Hansen Cruise Collection. Avtalen mellom deg og Berg-Hansen Cruise Collection inngås i det øyeblikket du får tilsendt en skriftlig bekreftelse på bestillingen (reiseruten) per e-post.

1. Definisjoner

  • «Kunde» betyr en kunde som bestiller privatreise hos Berg-Hansen Cruise Collection.
  • «Tjeneste» betyr en tjeneste som tilbys på nettstedet eller hos reiserådgiver, som bestilling av transporttjenester og tilleggstjenester.
  • «Digitalt», "nettsted", "undersider" og/eller "subdomener" til nettsidene www.berg-hansen.no/cruisecollection, www.cruisecollection.berg-hansen.no og/eller www.berg-hansen.no.
  • «Reiserådgiver» og "reiseekspert" betyr en person hos Berg-Hansen Cruise Collection.
  • «Leverandør» betyr en leverandør av tjenester, som for eksempel et cruiserederi, et flyselskap eller et hotell.


2. Bestilling – bekreftelse, endring, avbestilling og refusjon

Ved bestilling er kunden ansvarlig for at informasjonen man opplyser om seg selv og eventuelt reisefølget er korrekt. Vi understreker at alle navn i cruise- og flybestillinger må skrives slik de fremgår i gyldige pass.

Ved bestilling vil kunden bli informert om betingelser for avbestilling og endring av reisen.

Kontakt oss på telefon (+47) 67 20 80 00 eller e-post til cruisecollection@berg-hansen.no hvis du trenger hjelp til å endre eller avbestille bestillingen din.

Berg-Hansen Cruise Collection sender bestillingsbekreftelsen og kvitteringen til kunden på e-postadressen som ble oppgitt av kunden da bestillingen ble foretatt. Kunden plikter å sjekke sin e-post for informasjon fra Berg-Hansen Cruise Collection etter at en bestilling er gjort. Kontroller e-postene nøye ved mottakelse. Dersom slik bekreftelse ikke er mottatt innen 48 timer, må kunden kontakte Berg-Hansen Cruise Collection på (+47) 67 20 80 00 eller cruisecollection@berg-hansen.no.

Varsel om eventuelle rute-, tidsendringer eller lignende vil bli sendt til kundens e-postadresse. Kunden plikter derfor til å kontrollere sin e-post jevnlig frem mot avreise.

Eventuelle avgifter fra cruiserederiet/flyselskapet/hotellet vil tilkomme ved endringer. For å sikre at du får hotellet du har bestilt, benyttes ditt kredittkort som garanti. Betaling for hotellet gjøres når du sjekker ut av hotellet (unntak er priser merket med "forhåndsbetalt" / "voucher").

Ved bestilling hos en av våre reiseeksperter i Berg-Hansen eller Berg-Hansen Cruise Collection, tilkommer ingen servicegebyr. Vi har mulighet til å hjelpe deg døgnet rundt via vår vakttelefon på (+47) 92 82 88 78.

3. Avbestilling mot gebyr

Avbestilling skal skje skriftlig. Uteblivelse eller manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling eller rett til prisavslag/erstatning av hele eller deler av reisen/programmet.

Egne vilkår gjelder for våre underleverandører, som f.eks. cruiserederiene. Disse oppgis ved tilbud/bestilling.

4. Endret/avvikende cruise- og/eller flyreise

Cruiserederiene har rett til å endre programmet og/eller seilingsruten, av grunner som f.eks. vann- og værforhold eller andre elementer utenfor deres kontroll. Endringer kan skje underveis på cruisereisen dersom rederiet anser dette som nødvendig. Rederiet vil informere kunden så raskt som mulig.

Flyselskapene forbeholder seg retten til å gjøre tidsendringer, også etter at billettene er skrevet ut. Hvis du som kunde ikke får benyttet flybilletten, får du tilbakebetalt flyskatter og eventuelle beløp som flyselskapet vil refundere, såfremt disse utgjør mer enn kr 295,- per billett. Merk at behandlingen av refusjonen kan ta flere uker, det er avhengig av den enkelte leverandøren sine rutiner.

Forbrukerens angrefrist ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av transport- og reisetjenester. Lov om angrerett gjelder ikke ved kjøp av flybilletter på nettstedet. Ved bestilling av kun flyreiser gjelder ikke lov om pakkereiser.

Personlige opplysninger blir ikke videresendt til noen andre enn flyselskapet/cruiserederiet du skal reise med, leiebilfirmaet eller hotellet du skal bo på. Se personvernerklæring for mer informasjon om hvordan personlig data behandles i Berg-Hansen.

For å bruke nettstedet/kjøpe reiser digitalt må kunde være fylt 18 år og for øvrig kunne påta seg kontraktsrettslige forpliktelser også på vegne av eventuelle andre personer som er inkludert i bestillingen.

Se pkt. 15 for vilkår og regler ved bestilling av påmeldingsturer.

5. Annen dokumentasjon, helse, forsikring

Det er kundens ansvar å sikre at han/hun er innforstått med krav som for eksempel pass, visum, valuta, vaksinasjon og helse. Prisene på nettstedet inkluderer ikke reise- eller avbestillingsforsikring. Relevant forsikring for den aktuelle reisen er kunde sitt ansvar å tegne, og anbefales alltid å ha gyldig reise- og avbestillingsforsikring i forbindelse med den aktuelle reisen.

I tillegg til egen forsikring anbefales kunde å ha Europeisk Helsetrygdkort (tidligere Trygdekontorets skjema E111) med på reisen. Det er den reisendes eget ansvar å kontrollere om vaksinasjoner anbefales eller er obligatorisk ved innreise til et land på din reiserute. Opplysninger kan fås hos lege eller hos Folkehelseinstituttet.

Før bestilling av reiser til utlandet anbefaler Berg-Hansen våre kunder å lese utenriksdepartementets reiseråd.

6. Berg-Hansens erstatningsansvar

Berg-Hansen og Berg-Hansen Cruise Collection er kun formidler (agent) for cruiserederiene og flyselskapene, og har intet ansvar for eksempelvis flyselskapenes oppfyllelse av transportavtalen. Dette er etter luftfartslovgivingen et forhold mellom passasjer og flyselskap.

Forsinkelser og/eller kanselleringer kan dessverre forekomme fra tid til annen. Flyselskapene har egne regler for dekning av mat, evt. hotellovernatting osv., som er regulert av internasjonale bestemmelser. Ved slike hendelser skal flyselskapets ansatte på det sted problemene oppstår, kontaktes. Berg-Hansen og/eller Berg-Hansen Cruise Collection vil likevel så langt som mulig forsøke å avhjelpe problemer som måtte oppstå ved omfattende forsinkelser og kanselleringer som er forårsaket av omstendigheter som må betegnes som force majeure.

Ved ekstraordinære forsinkelser som skyldes force majeure, forholder vi oss til de retningslinjene vi får av flyselskapet og/eller cruiserederiet. Berg-Hansen og/eller Berg-Hansen Cruise Collection kan ikke holdes ansvarlig for tjenestene som kunden har bestilt fra leverandører eller hvis kunden kan kreve erstatning for skadene i henhold til en forsikringspolise.

Informasjonen på nettstedet er levert av leverandørene. Berg-Hansen.no eller tilknyttede undersider/subdomener påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller unøyaktig informasjon. Kunde aksepterer at Berg-Hansen.no og tilknyttede undersider/subdomener ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tap (følgetap) som oppstår i forbindelse med bruken av nettstedet, forsinkelser eller manglende mulighet til å bruke nettstedet, eller fra kundens bruk av lenker fra nettstedet.

7. Pris og betaling
Kontroller at pris er i henhold til din bestilling. Totalprisen oppgitt skal inkludere alle gebyrer, avgifter og skatter påkrevd her i Norge. Lokale skatter og avgifter (for eksempel flyplassavgift, tollavgift, hotellskatter, turistskatter, osv.) er ikke inkludert og betales på stedet. Prisene inkluderer flyskatter og avgifter på rimeligste reiserute. Alle flybilletter utstedes og ditt kredittkort belastes umiddelbart om det er ønsket betalingsmåte. Flybilletter med restriksjoner blir ikke utstedt uten at betaling er utført. Hotell kan ha varierte betalingsbetingelser. Noen rom krever forhåndsbetaling. Da trekker hotellet beløpet umiddelbart. I de fleste tilfeller betaler du direkte på hotellet. Kunde blir informert om bestillingsbetingelser ved bestilling.

8. Lovvalg og verneting

Partenes rettigheter og plikter i henhold til disse generelle vilkårene bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Berg-Hansen Cruise Collection og kunde skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem, kan Berg-Hansen Cruise Collection og/eller kunde bringe saken inn for de ordinære domstoler med mindre partene blir enig om å bruke voldgift.

9. Force majeure

Hvis det inntreffer en «force majeure»-situasjon (eksempelvis streik blant leverandører eller flygeledere) betyr det at forpliktelsene i disse generelle vilkårene blir midlertidig opphevet. Hvis funksjonaliteten i Berg-Hansen.no, undersider og/eller subdomener rammes av force majeure, skal ikke Berg-Hansen.no, undersider og/eller subdomener holdes ansvarlig for manglende mulighet til å oppfylle sine forpliktelser.

10. Pakkereiseloven

En pakkereise er når du kjøper to eller flere reiseelementer samtidig, og som er til personlig bruk. Les mer om alminnelig vilkår for pakkereiser her.

11. Mangel

Kunde forplikter å informere oss dersom bekreftelsen på det bestilte produktet ikke samsvarer med bestillingen så snart en bekreftelse foreligger. Ta kontakt med Berg-Hansen Cruise Collection samme dag, per telefon (+47) 67 20 80 00 / 92 82 88 78.

12. Den reisendes plikter

Den reisende må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding/bestilling.

Det er deltakers ansvar å være i god nok form, fysisk og psykisk, og ha god nok helse til å kunne delta på reisen. Det er deltakers ansvar å sjekke med sin lege dersom man er usikker på om man kan delta.
Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre.

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører ET og/eller leverandører tap ved skader e.l.

13. Klage

Dersom kunden har forhold han/hun ønsker å klage på må kunden først klage på stedet direkte til leverandøren. Kontakt deretter Berg-Hansen umiddelbart slik at vi kan ta stilling til klagen på et tidligst mulig tidspunkt. Dersom den reisende ønsker å fremsette en klage etter hjemkomst må klagen være Berg-Hansen i hende innen 30 dager etter hjemkomst. Dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Transportklagenemnda eller pakkereisenemnda eller annet tvisteløsningsorgan.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her.

14. Gavekort

Berg-Hansens gavekort er gyldig i 24 måneder og kan benyttes på alle typer reiser bestilt hos Berg-Hansen/Berg-Hansen Cruise Collection. Gavekort er et verdidokument og kan ikke erstattes dersom tapt/mistet.

Et gavekort kan ikke innløses i kontanter/penger.

For å bestille reise og betale med gavekort må du kontakte Berg-Hansen Cruise Collection på telefon (+47) 67 20 80 00 eller e-post, så hjelper vi deg. Vi trenger gavekort-id/bilde av gavekortet og belaster så gavekortet helt eller delvis for reisen som kjøpes.

15. Påmeldingsturer

Betingelser for påmeldingsturer: Bestillingen er bindende, og det innbetalte depositum er ikke refunderbart ved avbestilling.
Se ellers avbestilling- og refusjonsregler for hver enkelt påmeldingstur.  Vi anbefaler deg å tegne gyldig reise- og avbestillingsforsikring.

Berg-Hansen er medlem av det norske Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.